„Ragnarok,“ řekl Loki a to strašné slovo prolétlo zahradou Asgårdu jako šíp. Balder k němu vzhlédl a v modrých očích se objevil chlad a údiv. „Odkud to víš?“ zeptal se.