Velký kruh shromáždil u sebe tři menší kruhy, a sdělil jim: “Jsem Zvěditel a chci vědět vše, co o tomto světě vědět lze. Proto vás tři vyšlu na výzkumnou výpravu, abyste prošli světem a přinesli mi znalosti, které nemám. Jeden kruh se zeptal: ”Proč se nevypravíš na průzkum sám?“ ”Dostane se ti vysvětlení," odpověděl Zvěditel.