Druhý diel seriálu pojednáva o tvorbe postáv systéme Fate a jeho aplikáciách.