„Artur asi nepřijde, přečti tu báseň nám,“ pobízel Christian. „Přečíst! Přečíst!“ začal skandovat černovlasý a postupně se k němu přidali i ostatní; bili pěstmi do stolu a hlasitě pokřikovali.