Preklad kapitoly pre Rozprávačov z hry Houses of the Blooded od Johna Wicka.