Tento článek shrnuje působení teroristy Carlose, který ilustruje mezinárodní terorismus sedmdesátých a osmdesátých let.