V tmavej chodbe sa so zablikaním zapne osvetlenie. Mihotanie červených zábleskov výstražných svetiel odrážajúcich sa od sklenených krytov hibernačných komôr lemujúcich obe steny chodby vytvára dojem táborového ohňa. Ale iba na prvý pohľad. Táborový oheň znamená teplo a bezpečie – červené záblesky koniec dlhého spánku sem-tam prerušeného ťaživým snom alebo nočnou morou, syčanie pary z otvárajúcich sa komôr, chemikálie prúdiace žilami a prebúdzajúce sa temné siluety, ktoré za bolestného stenania a kopy nadávok mátožne vyliezajú a sykajú pri styku bosých chodidiel s chladnou kovovou podlahou vesmírnej lode.