„Je to prastarý příběh. Pamatuje doby, kdy lidé chodili nazí a báli se stínů a toho, co přicházelo z dalekých krajů za nocí severní tmy. Tehdy to byl příběh o temnotě a světle. A o krvi, o té především.“