„Jste necuda, hraběnko. Kdyby vás tak viděl manžel!“