Rozšírenie povolania Vedmák v podobe nových znamení. Niektoré znamenia fušujú do remesla iným povolaniam, ale treba si uvedomiť, že vedmácka mágia znamení v podstate nie je pravá mágia, len jednoduché naučené gestá, ktoré síce vedmáci ovládajú, ale nerozumejú im. Dôsledok tohto zosielania sú veľmi úzko špecializované znamenia, za ktorých aktiváciu musí postava platiť zdrojmi, na rozdiel od iných povolaní, ktorých zástupcovia môžu mať rovnaké alebo podobné schopnosti zadarmo.