Šesť artefaktov, ktorými sa môžete inšpirovať, alebo ich priamo použiť pri svojom hraní Dračího doupěte 2.