Dungeon Crawl Classics je ako vaša detská izba, ak by ste ju opustili, keď ste mali štrnásť, a o dvadsať rokov sa do nej, nedotknutej časom, vrátili. Je ako obaly metalových platní z 80. rokov, už trocha ošúchané , zoradené na polici. Je ako praskajúci plagát zo Stredozeme od Johna Howea na stene nad nimi. Je ako blednúca tapiséria utkaná zo svetov Gandalfa, Conana, Elrica, Fafhrda a Skafloca. Je ako sny, ktoré ste zabudli pod vankúšom. DCC RPG je ako návrat domov.