Málopravidlová hra, ktorá si kladie za cieľ zachytiť atmosféru špiónskeho žánru a la James Bond, Alias či Mission Impossible. Tri základné žánrovoé elementy (plánovanie, zrady a časový stres) sa zrkadlia v mechanikách tejto jednoduchej hry a plánovanie misie je jej priamou súčasťou. Postavy ako kompetentní špióni dokážu robiť aj veci mimo svojej oblasti špecializácie, stojí ich to však viac námahy.