Naposledy jsem se podíval na mihotání plamenů v kamnech a jal jsem se strojit k odchodu.