Od té doby, co na východě zahájil Jehošua tažení Izraelců, byla bezpečnostní opatření značně posílena.