Dívka utíkala. Oděná do špinavé kombinézy, umazaná od oleje, klopýtala tmou.