Táto knižočka predstavuje úvod do hranie duchu starej školy (ktoré budeme v preklade nazývať oldschool hranie).