Tento článok je určený pre fanúšikov a hráčov DrDII, špecialne pre tých, ktorým nie úplne vyhovujú pravidlá spojené so sudbou. Ponúkne plnohodnotnú náhradu, ktorá nenaruší fungovanie pravidiel ako celku a prinesie do hry niečo nové.