Jednou z výhrad voči pravidlám DrD II je nespokojnosť hráčov s iniciatívou. V článku predostriem alternatívne pojatie iniciatívy, ktoré vnesie trocha nového života.