Pokusím identifikovat styčné body detektivní literatury a detektivní deskovky, a tak odhalit, co dělá z deskovky detektivní hru.