Staroseverská mytologie je považována za jednu z významných inspirací literární tvorby J. R. R. Tolkiena. Je pravděpodobné, že i jeden z hlavních motivů jeho díla – samotné prsteny moci – mohl mít svůj počátek v nordickém dávnověku. Pojďme se tedy podívat, co nám o významných staroseverských prstenech sdělují prameny.