Pohádka, kterou vyprávěl Argonantus své dceři, když chtěl, aby už nezlobila a šla konečně spát.