Z příkrovu mlhy

nechal vítr jen cáry.

Vyzradil loď dni.