Kam se ztratil sníh?

diví se kos na plotě.

Odkládá šálu.