Pred dobou, ktorú nepamätajú ani najstarší v meste, postavil čarodej Kleprechom v meste Kalmera magický maják. Maják však pred týždňami prestal svietiť, čo vážne ohrozuje obchod a vyvoláva strach…