V Hrstke sa občas môžu hráči dostať do priameho boja. Musia zobrať zbrane a bojovať s nepriateľmi tvárou v tvár. Nasle- dovné pravidlá umožnia tieto boje odo- hrať s takmer nezmenenými pravidlami.