Ledy praskají

tonou pod kýlem lodi

jiskry v očích