Již po páté si vás, všechny přátele dobrého conování, dovolujeme pozvat na velkolepý brněnský Con-ec.