V parném dni lepším

je osvěžením liják,

či tříšť nad přídí?