S tvorbou světů pro RPG jsem začal jen krátce po začátku s RPG. Přestože zpočátku jsme svět vlastně nepotřebovali, ve chvíli, kdy je třeba propojit dungy do tažení, se bez světa prakticky nelze obejít …