Začít s recenzí čtvrtého dílu, aniž by byly zrecenzovány díly předchozí, by bylo poněkud zvláštní. Nicméně v tomto ohledu lze navázat na článek ze 46. čísla sepsaný přímo Vukogvazdskými.