Květy bříz ztrácí

pel, to měsíc je lichý,

nikoli naděj.