Doprostřed vlastivědné výpravy po středověkých kostelech, které Argonantus navštívil, se vlámala událost, která je výjimečná z mnoha ohledů. Požár katedrály Notre Dame v Paříži.

Pokusím se zachytit některé momenty, které pokládám za trvalejší, jako turista náhodně procházející řekou času, který na tuhle výjimečnou událost narazil. Můžeme se totiž tudy dostat ke smyslu života a vůbec. I když ty konkrétní otázky a nápady, ze kterých vyjdeme a které zazněly v okolním mediálním prostoru, mohou vypadat na první pohled naivně.