Slunce se schovalo za obzor a zbarvilo nebe mnoha odstíny červené a fialové. Stejnou scenérií mne Alangar uvítal před dvaceti lety, kdy jsem sem přišel poprvé. Kdo by si tehdy pomyslel, že nějaký Rufus, čerstvě nedostudovaný geolog, co se raději plavil přes půl světa do té nejzapadlejší díry v Císařství, bude jednoho dne majitelem plantáže a váženým měšťanem vzkvétající kolonie.