Minule jsme probrali základní typy středověkých kostelů – jednoduchý primitivní kostel ve městě i na venkově, emporový feudální kostel a klášterní trojlodní baziliku. A zkoumali jsme, jak se postupně zvětšoval počet, velikost i složitost chrámů. Právě jako Argonantus sám, který začne doma ve Strahovském klášteře, tehdy dřevěném a rozestavěném, a potom zamíří do světa studovat daleko kolosálnější divy středověké architektury. Od skromných počátků ke hvězdám.