Vpád Hunů do Evropy ve čtvrtém století se stal velmi významnou událostí. Na rozdíl od Sarmatů a mnoha dalších národů velkého stepního pásma táhnoucího se od Karpat po hranice Číny zanechali tito v evropské historii velkou a prakticky nesmazatelnou stopu. Pojďme se podívat, jak celá sto let dlouhá událost vlastně probíhala a jaká cesta vedla až k legendární bitvě na Katalaunských polích.