Den Grasse

  • (#66)
    zatím pouze v PDF

    S tvorbou světů pro RPG jsem začal jen krátce po začátku s RPG. Přestože zpočátku jsme svět vlastně nepotřebovali, ve chvíli, kdy je třeba propojit dungy do tažení, se bez světa prakticky nelze obejít …

  • (#67)
    zatím pouze v PDF

    Ve výtečném Ecthelionově článku v Drakkaru č. 47 ke středověkým reáliím jsem narazil na zmínku o katovi: „Mlýny, lázně, špitál s kostelem, herberky a katovna (domek kata, který byl ve veřejném opovržení a nikdo jej nechtěl za souseda) stávaly za hradbami.“ Byl opovrhován jenom kat? Nu, nebyl. Otázka „opovrhování“ katem totiž nemá s opovrhováním, jak jej známe dnes, téměř nic společného.