dzappone

  • (#3)

    V tomto článku si popíšeme päť lineárnych krokov návrhu vášho vlastného magického systému pre rolovú hru (RPG). Keďže návrh akéhokoľvek systému je iteratívny (opakovaný) proces, prečítajte si pred akýmkoľvek navrhovaním celý článok a začnite od kroku, ktorý vám najviac vyhovuje. Kroky vám poskytnú mnoho otázok, ktoré by ste mali pri požiadavke konzistentného a hrateľného magického systému zvážiť a zodpovedať.