H. P. Lovecraft

  • (#58)
    zatím pouze v PDF

    Vysoko, jako koruna travnatého vrcholu klenoucího se pahorku, jehož svahy byly při úpatí porostlé pokroucenými stromy pralesa, stál starý zámek mých předků. Z jeho předprsní, opatřených střílnami, a z ozbrojeného cimbuří, se bránili baroni, knížata a dokonce králové, nicméně nikdy se jeho prostorné komnaty nerozezvučely kroky dobyvatele. Ale vše se od těchto slavných let změnilo.

  • (#58)
    zatím pouze v PDF

    Ztratil jsem se, beznadějně a dokonale jsem se ztratil v ohrom- ném labyrintu Mamutí jeskyně. Ať jsem se obrátil kamkoli, v kaž- dém směru jsem marně hledal jakýkoli ukazatel k cestě ven. Nemohl jsem doufat, že ještě někdy uvidím požehnané světlo dne, nebo že budu pohlížet na milé kopce a údolí krásného venkovního světa. Naděje mě opustila.