Ivan „Antharon“ Antalec

  • (#59)
    zatím pouze v PDF

    V Hrstke sa občas môžu hráči dostať do priameho boja. Musia zobrať zbrane a bojovať s nepriateľmi tvárou v tvár. Nasle- dovné pravidlá umožnia tieto boje odo- hrať s takmer nezmenenými pravidlami.

  • (#69)
    zatím pouze v PDF

    Spoločenstvá Chandra boli vôbec prvou mimozemskou rasou, ktorú ľudstvo spoznalo. Prvá spóra na našu zem dopadla už pred tým, než prví kolonisti opustili zem, avšak spóra dopadla plná mŕtvych a chorých tvorov, ktorí cestovali hviezdami príliš dlho. Ľudia, netušiac, že sa jedná o inteligentné bytosti, tieto tvory v tichosti zabili a pád spóry označili ako dopad menšieho meteoru, všetky informácie boli podrobené prísnej cenzúre. Nakoľko spóra dopadla do vôd prislúchajúcim Indii, telá i následný výzkum sa niesol v ich taktovke. Hlavným vedúcim prieskumu sa stal mladý Himmat Chandra, ktorý získal z obhoretých exoskeletov prvé znalosti týchto tvorov a prepožičal im svoje meno.