Kamila „Panda“ Tomášková

  • (#43)
    zatím pouze v PDF

    Text papyru a článek ukazují, jak v Egyptě probíhaly majetkové a mocenské konflikty, jak se Egypťané dovolávali spravedlnosti a jak úspěšní, případně neúspěšní byli.

  • (#44)
    zatím pouze v PDF

    Staroseverská mytologie je považována za jednu z významných inspirací literární tvorby J. R. R. Tolkiena. Je pravděpodobné, že i jeden z hlavních motivů jeho díla – samotné prsteny moci – mohl mít svůj počátek v nordickém dávnověku. Pojďme se tedy podívat, co nám o významných staroseverských prstenech sdělují prameny.