Lukáš Herma

  • (#36)
    zatím pouze v PDF

    Dívka utíkala. Oděná do špinavé kombinézy, umazaná od oleje, klopýtala tmou.