Martin „Mytko” Mýtny

  • (#41)
    zatím pouze v PDF

    Tento článok je určený pre fanúšikov a hráčov DrDII, špecialne pre tých, ktorým nie úplne vyhovujú pravidlá spojené so sudbou. Ponúkne plnohodnotnú náhradu, ktorá nenaruší fungovanie pravidiel ako celku a prinesie do hry niečo nové.

  • (#42)
    zatím pouze v PDF

    Jednou z výhrad voči pravidlám DrD II je nespokojnosť hráčov s iniciatívou. V článku predostriem alternatívne pojatie iniciatívy, ktoré vnesie trocha nového života.