Miška

 • (#8)
  zatím pouze v PDF

  Sova znovu zahoukala. „Radobud,“ řekl tichý hlas; muž nezvedl tvář, neodvažoval se. Ucítil, jak se bělostné prsty bohyně z kamenného kruhu dotknuly vlasů v jeho týle a zamrazilo ho. „Čeho si žádáš, když přicházíš do mé říše?“

 • (#8)

  I.

 • (#11)
  zatím pouze v PDF

  „Ragnarok,“ řekl Loki a to strašné slovo prolétlo zahradou Asgårdu jako šíp. Balder k němu vzhlédl a v modrých očích se objevil chlad a údiv. „Odkud to víš?“ zeptal se.

 • (#12)
  zatím pouze v PDF

  „Artur asi nepřijde, přečti tu báseň nám,“ pobízel Christian. „Přečíst! Přečíst!“ začal skandovat černovlasý a postupně se k němu přidali i ostatní; bili pěstmi do stolu a hlasitě pokřikovali.

 • (#13)
  zatím pouze v PDF

  Toho mizerného sychravého dne jsem neměl otvírat. Na dveře se ozvalo slabé zabušení, jako by se ten, kdo klepal, ani nesnažil upoutat mou pozornost. Mátožně jsem se zvedl z vyhřáté postele, v hlavě mě tlačilo vypité víno. Kolik je sakra hodin? Podíval jsem se na velké kyvadlové hodiny u dveří. Půl jedné ráno. Kdo mě proboha může shánět v tuhle nekřesťanskou hodinu?

 • (#16)
  zatím pouze v PDF

  Slyšeli jste někdy, co je to Kalevala? Zajímalo vás, jak vypadá epos práce a míru? Jak využít tuto finskou mytologii pro svá herní sezení? Pokud jste si pro sebe odpověděli ano alespoň na jednu z těchto otázek, je následující článek rozebírající mytologii Finů určen přímo pro vás. Pokud jste si však ani na jedinou z těchto otázek neodpověděli ano, nezoufejte — i vás může zaujmout rozpracovaná typologie hráčů a jejich srovnání s hlavními postavami Kalevaly.

 • (#22)
  zatím pouze v PDF

  V tom jsem viděl, jak se tam cosi pohnulo a tam na tom kopci stál veliký obr, ramena široká, tvář ohyzdnou a rozeřval se, až jsme mysleli, že ohluchneme. A v tom okamžiku se Topi rozjel kupředu a vrazil do boku své kopí, až nestvůra zaječela…

 • (#23)
  zatím pouze v PDF

  „Je to prastarý příběh. Pamatuje doby, kdy lidé chodili nazí a báli se stínů a toho, co přicházelo z dalekých krajů za nocí severní tmy. Tehdy to byl příběh o temnotě a světle. A o krvi, o té především.“

 • (#25)
  zatím pouze v PDF

  Pohádka o mladém rybáři, mlčenlivé dívce a smrti. Nebo to není jen pohádka?

 • (#27)
  zatím pouze v PDF

  Šašek se zasmál a setřel si pěnu ze rtu. Hospoda byla vcelku prázdná, což mu vyhovovalo, a hostinský mu nabídl za tři groše kamrlík, kde může přespat na slámě, a za pět grošů mu tam ještě pošle děvečku. Přetáčel mince v dlani. Byl v pokušení zaplatit ty dva groše navíc, byla to malá cena a on nepamatoval, kdy naposledy měl ženu…