Petr Hrdlička

 • (#24)
  zatím pouze v PDF

  Mládeži do 65 let nepřístupno. Drsný příběh propojující text, internet a film, o vrahovi, který nezná meze.

 • (#28)
  zatím pouze v PDF

  Bludičky je dobrodružství určeno družině hráčů na 1. úrovni (v systému Dračí doupě II na 3. úrovni). Situováno je do jakéhokoliv světa, doporučuji dějství zasadit do malé příhraniční vesničky, či poblíž většího lesa, v odlehlejší oblasti a podobně.

 • (#28)
  zatím pouze v PDF

  Jsi Lone Wolf. Klášter, ve kterém ses učil dovednostem rytířů řádu Kai, byl zničen drtivým útokem Temných pánů. Ty jediný jsi přežil. Přísahal jsi pomstu, ze všeho nejdříve však musíš vyrazit do Holmgardu a varovat krále před hrozbou války. Služebníci Temných pánů tě však neúnavně pronásledují a každé otočení stránky znamená nové nebezpečí. Pečlivě si vyber své schopnosti a zbraně - budou ti pomáhat na nejděsivější a zároveň nejfantastičtější výpravě tvého života…

 • (#29)
  zatím pouze v PDF

  Toto dobrodružství volně navazuje na dobrodružství Bludičky (v Drakkaru číslo 28), ale může být použito zcela samostatně. Určeno je pro družinu na 1.–2. úrovni. Alipkace pro DrDo, DrDII, K&M, Lone Wolf.

 • (#68)
  Sklepení hampejzu Chateau de Bobule, kde se v noci ztrácí zákazníci, nebo naopak se objevují nové vylepšení pro nemocné bohaté.