FATE - na (roz)hraní: Tvorba postavy

Druhý diel seriálu pojednáva o tvorbe postáv systéme Fate a jeho aplikáciách.