Hot War

V troskách rozdeleného Berlína sa skrývajú svedectvá šialenej vôle nacistických okultných vedcov použiť na konečné víťazstvo akékoľvek prostriedky. V najbližších mesiacoch bude väčšina týchto tajomstiev agentmi okupačných mocností zničená alebo odtransportovaná vlakom do Moskvy či loďou do Spojených štátov.