Zápis: Hot War: Projekt Breather

Toto je zápis z hry Hot War, ktorú som odohral na Gaelcone v Dubline v Októbri 2009. Hra bola veľmi voľne inšpirovaná scenárom Project Breather