Tvorba a príprava NPC pre hru II

Tento článok voľne nadväzuje na článok Tvorba a príprava NPC pre hru z 18. čísla Drakkaru, v ktorom som popísal jednak to, aký je zmysel NPC v hre, aké NPC máte tvoriť a zároveň čosi o tom, ako si vytvárať recyklovateľné a teda znovupoužiteľné NPC. Po zverejnení článku sa vynorilo viacero otázok, ktoré ma inšpirovali k napísaniu tohto voľného pokračovania.