Cadwallon

Francouzská firma Rackham je úspěšným vydavatelem celé řady známých wargamingových her. Za všechny jmenujme Confrontation a Ragnarok, kterými se snaží konkurovat skoro monopolnímu postavení Games Workshop. Po vzoru svého anglického bratříčka, kterému samozřejmě Francouzi nemohou býti nic dlužni, se firma rozhodla vydat vlastní RPG. Oproti GW se však francouzský vydavatel vydal zcela jinou cestou. Tu jde shrnout následovně:

 • vytvoříme mix wargamingu a RPG
 • najdeme si nové odbytiště pro figurky
 • místo světa stvoříme město

K vytvoření hry si pak pozvali osobou v táboře francouzských eRPéGečkařů proslavenou. Sebastiena Celerina, který byl členem komunit Shadowrunu a Světa temnoty. Vliv těchto dvou systémů je na Cadwallon nejvíce vidět. Výsledkem snažení tvůrců Cadwallonu je pak první vlaštovka, která vyšla: Cadwallon: The Free City, Player’s Handbook. Příručka vydaná ve francouzském originále a anglické mutaci existuje a bude následovaná Vypravěčovým stínítkem a příručkami DM Secret, dále pak sadami „podložek“ a vlastní sérií figurek. Jak jsem napsal, toto je Taktické RPG, primárně mix wargamingu a RPG. Oba prvky jsou ve hře rovnoměrně rozložené, ne jako v nejznámějším jiném T-RPG – Warhammer 40.000 – Inquisitor: Battle for Emperor’s Soul. Opět se pokusím odpovědět na otázku, kterou jsem položil již v rozsáhlé recenzi systému na hostinci U starého elfa. Je Cadwallon kvalitním RPG a výbornou wargamingovou nástavbou?

Kniha

Ilustrace

První, co vás na této vázané knize zaujme, je její design. Ať už nádherná kresba na obálce, vystihující naprosto přesně vnitřní atmosféru města, tak i samotné grafické zpracování knihy převyšuje vše, co jsem zatím v RPG viděl. Už ze samotných kreseb na vás dýchá zcela zvláštní atmosféra, naprosto rozdílná od naší či anglo-americké produkce. Když budete moci, navštivte co nejdříve prodejnu, kde Cadwallon prodávají a svazek si prolistujte. Samozřejmě design knize pomůže, v případě RPG nás však také zajímá, jak hra funguje a jak jsou pospána pravidla. Zde narážím na nejhlavnější problém celého vydání, problém, který snad do budoucna bude eliminován. Ne, že by pravidla obsahovala chyby (jako trpaslíky skákající přes hradby ;) ). Největším problém knihy je v překladu do angličtiny a ve způsobu popisu jednotlivých pravidel. Překlad asi tak 10% knihy se hrubě nevyvedl a některá pravidla nejsou plně srozumitelná, resp. každý si je může vysvětlit svým způsobem. Zejména se to týká pravidel pro přidělování zkušeností a zlepšování postavy v závislosti na zkušenostech a čarodějné magie. Občas jim ustřelí i francouzské slovíčko, ale vždy je to v místech, kde to nemá na hru vliv. Dále je nutno podotknout nutnost využití slovníku, poněvadž Francouzi používají nepříliš obvyklé překlady pro klasické RPG termíny. Ovšem je třeba říct, že samotný přístup k těmto „termínům“ je také odlišný. Každopádně nezbývá než doufat, že revidované vydání tyto chyby opraví a že v dalších knihách nebudou.

Herní prostředí

Hra je zasazena do světa Aarklash, známého z prostředí hry Ragnarok. V okolí města tak zuří věčná válka mezi dobrem, zlem a neutralitou. Ovšem Ragnarok je v samotném městě potlačen do pozadí. Zde narážím na problém číslo dvě, a to je zcela absolutní nedostatek „fluffu“ – tedy příběhových informací, které se netýkají samotného města. Nevíme nic o bozích, kulturách ani světě jako takovém. Jak později vysvětlím, může se to stát opravdu problémem, chceme-li si zpracovat postavu třeba podle „charakterníku“ z DrD+. Ačkoliv součástí hry jsou klasické fantasy rasy, zase lze říct, že se jich dotýká ono francouzské osvěžení. Nejsou tedy tak stereotypní, každá rasa se pak ještě rozděluje podle zařazení do kultury a principu, zda stojí na straně Cesty osudu, Stezek světla nebo Zákrut temnoty. Některé rasy se liší celkem zásadně. A jaké rasy tu jsou? Máme zde lidi, elfy, zlobry, skřety, orky a vlkeny. Herní prostředí je pak mix prvků z období od pozdní gotiky po pozdní renesanci s prvky průmyslové revoluce.

Klenot Laneveru

Samozřejmě nejvíce se hra věnuje samotnému Cadwallonu. Ten je popsán opravdu výborně a ze všeho na vás dýchá ona zvláštní atmosféra. Vezměte si zločinnost v Praze, přidejte neschopnost ruské policie, multikulturnost Londýna, přimíchejte kapku Paříže alá Tři mušketýři, trochu Benátek, přelidněnost Bombaye a několik kapek Ankh-Morporku. A máte před sebou klenot Laneveru, město gild – Cadwallon. Jedenáct lén rozdělených mezi nobilitní horní a ubohé dolní město řízené gildami, zločinností a ovládané svrchovanými pány jednotlivých lén, podléhající jen vévodovi cadwallonskému, legálně voleného z rodin poručíků žoldnéřské armády, která kdysi město osvobodila, (či dobyla, jak chcete).

Každé léno a jeho významné čtvrti či budovy jsou popsány, je jim přidělen základní postoj (herní mechanika, kterou vzpomenu později). Stejně je zde uvedeno, jaká víra (v principy) v dané oblasti převládá, jaké NPC lze potkat, jak často lze narazit na stráž a jak moc bude stráž horlivá. Prostě zatímco externí „fluff“ neexistuje, město je pravým opakem.

Základní mechaniky

Ilustrace

Nyní si povíme o dvou základních mechanikách, které upravují samotné hraní tohoto systému. Je to mechanický hod a mechanika postoj. Cadwallon funguje na mechanice Hodnota Schopnosti k6 + relevantní Postoj. Hodnoty na kostce se nesčítají, ale počítá se největší hodnota. Za každý další stejný výsledek se přičítá plus 1. Většina akcí funguje na vzájemném ověření nebo pevně stanovené náročnosti. Ověření či náročnost můžeme upravit tím, že si zariskujeme, když si zvýšíme vlastní náročnost úkolu, abychom zvýšili náročnost i protivníkovi. Je třeba zmínit, že neexistuje automatický úspěch, existuje ovšem automatický neúspěch – když jsou všechny kostky s výsledkem 1. Dlužno také dodat, že v případě Konfrontace nesmí počet kostek určených k hodu překročit počet kostek v akční a reakční záloze.

Postava nemá žádné vlastnosti, veškeré činnosti se řeší pomocí mechanického ukazatele zvaného postoj (Attitude). Pod šest postojů (viz slovníček) se řadí vlastní dovednosti. Zobrazují se jimi vzorce chování při jednání s CP. Řídí se jimi setkání, převládající postoj pak rozhoduje o chování v jednotlivých čtvrtích a ulicích města.

Tvorba postavy

Cadwallon je dovednostní RPG, které má několik zvláštností. V prvé řadě hráč nemá možnost si při tvorbě vybrat postoje ani dovednosti. Zároveň hra vyžaduje stvoření Svobodníka (člena Svobodné ligy) cadwallonských žoldnéřů na třetím stupni povolání. A co to znamená? Hráč si vybere rasu, kulturu (nebo narození v horním/dolním městě). Z toho si odvodí základní hodnoty postojů, některé stupně dovedností, jedinečnou schopnost a schopnosti odvozené (síla, obrana). Poté si hráč z třiceti šesti možných povolání vybere tři v jakékoliv kombinaci (1–1–1, 3, 2–1 apod.). Povolání se dělí do 6 kategorií (viz slovníček). Na jeho základě si dopíše stupně dovedností (pokaždé, když je u povolání daná schopnost zmíněná, zvyšuje si stupeň dovednosti o 1). Podle povolání si dopíše vybavení a následuje doplnění postavy o schopnosti a kouzla. Magii lze rozdělit do třech různých skupin – čarodějná, kněžská a taroková. Liší se způsobem čerpání magie /many, víry, kombinace taroků a také druhy kouzel. Bohužel zrovna čarodějná magie je v pravidlech popsaná velmi nesrozumitelně.

Jak to funguje?

Skvěle. Přizpůsobíte-li hraní postavy tomu, co jste si vykřížkovali na deníku, ale zároveň si deník vyplníte a nakombinujete podle konceptu postavy, užijete si nesmírné zábavy. Můžete si sami vybrat, jako moc se chcete pohybovat po tilesetech – podlahách a jak často. Hra sice vyžaduje použití figurek a tilesetů, ale ty jsou potřeba, jen když hra přejde do úseku zvaného konfrontace, kde se důsledně hraje na kola. V zásadě dle mých zkušeností lze říct, že kdykoliv nutně potřebujete řešit situaci na tilesetech, je třeba také využití konfrontačních pravidel – tedy akční a reakční zálohy a přesně definované iniciativní fáze kola. Kolo však nemá přesné časové upřesnění – může být jednou rundou panáků v hospodě trvající 5 minut, nebo jeden výpad a riposta mečem trvající tři vteřiny. Sice to dělá nepořádek třeba v pravidle o dobíjení magických zdrojů, ale musím říct, že je to zajímavý nápad.

Závěrem

Cadwallon má celou řadu „dětských nemocí“, ale přesto je to hra, která může směle konkurovat zaběhlým molochům našeho trhu. Imponovat může zejména těm, kteří jsou už znaveni klasickým fantasy. Cadwallon je mixem několika různých žánrů fantastiky – urban, humorná, klasická, steampunk. Hra je sice zatím omezena pouze na samotné město, ale není problém vyjít i za hradby. Samozřejmě jde oddělit základ systému, ale to by byla škoda. Stejně jako přinést do města jiný herní systém. Na první pohled se mohou zdát mechaniky méně intuitivní než jednoduché D20+, ale rozhodně nejste zaměstnáni žádnými složitými výpočty, takže po té, co pochopíte špatně napsaná pravidla, vám systém přejde do krve. Nevýhodou se může zdát právě ten neklasický přístup, jako třeba nedostatek vlastností. Plusem může být obrovská znovuhratelnost, neomezená na pár archetypů a skutečně neotřelé nápady. Právě feeling je to, co by ke hře mělo přitáhnout nové hráče. Hledáme-li tedy stále odpověď na otázku položenou na začátku, odpovíme si takto: Ano, Cadwallon je kvalitním a zcela unikátním RPG a zároveň je kvalitní nástavbou wargamingových her! Bohužel, jeho rozpolcenost je znát na tom, že ani jedna součást není špičková.

Slovníček termínů a překladů

 • Paths of Destiny/ Cesty osudu – Ways of Light/ Stezky světla – Meanders of Darkness/ Zákruty temnoty – /filozofie jednotlivých kultur při jejich přístupu k Rag’naroku, neutralita, dobro, zlo
 • Attitude/Postoj – neoznačuje jen základní hodnoty hrdiny (zvané jinde vlastnosti), ale tyto hodnoty zdůrazňují, jaký přístup má jednotlivec k životu, té či oné činnosti, jak se ráno probudil, navíc se Postoj používá při vzájemném setkání či jako přístup obyvatel čtvrtí k jejich okolí.
 • Trades/Povolání – blíže slovu Povolání či zaměstnání než Class. A opravdu tomu tak je. Povolání se počítá na stupně, kterých je maximálně 6 a každý stupeň určuje jaké vlastnosti se naučíš.
 • Abilities/Dovednosti – počítají se na stupně a určují množství kostek, které máme na ověření dovednosti. Počet a množství dovedností je odvozeno od Povolání.
 • Distinctive Features/Jedinečné vlastnosti – speciální odbornost, která je přirozená dané rase. Jedinečné vlastnosti a odbornosti jsou to, co odlišuje jednotlivce v rámci kultury i povolání. Je jich celkem přes 90.
 • Feats/Odbornosti – Pokud si postava vybere již po druhé stejnou Jedinečnou vlastnost, ruší se výsledky jejích nevýhod a z Jedinečné vlastnosti se stává odbornost.
 • Facts/Činnosti – schopnosti rovny akci, která ubírá kostku z vaší Akční či Reakční zálohy.
 • Action-Reaction Pool/Akční-Reakční záloha – na začátku kola si rozdělíme počet kostek podle maximální hodnoty Povolání na akční zálohu, která zobrazuje naši akce a reakční zálohu a ta nám umožňuje reagovat na akce protivníka.

Seznam Postojů:

 • bojechtivost/pugnacity
 • hbitost/sleight
 • styl/style
 • jemnost/subtlety
 • oportunismus/opportunism
 • disciplína/discipline

Kategorie Povolání:

 • Konfrontace/Confrontation – boj
 • Zaklínání/Incantation – čarodějná a taroková magie
 • Revoluce/Revolution – alchymie, parní stroje, stavba konstruktů, práce s naftou
 • Věštění/Divination – kněžská magie
 • Prozkoumávání/Exploration – zlodějství a prozkoumávání
 • Interakce/Interaction – okecávání všeho druhu